Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: dqr.pl  (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 

§1. Informacje podstawowe.

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Radeal sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Fiołkowa 25. NIP: 9452171733, Regon: 122756670, KRS: 0000449093, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@dqr.pl

 

§2. Zasady przetwarzania danych.

 

1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO).

 

2. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 

a) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

b) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

d) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

e) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

f) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

g) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

h) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

 

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

 

1. Twoje dane będziemy przetwarzać:

 

a) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

b) w celu realizacji usług,

c) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

d) pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe np. sieć Google w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystasz ze Strony, zarządzania reklamami oraz prowadzenia działań remarketingowych. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 

a) Jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

b) Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji lub zamówienia usługi na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek skorzystania z usług serwisu.

c) Jeśli użyjesz  formularza zamówienia w celu skorzystania z naszych usług wymaganymi danymi będą Twój adres e-mail oraz nazwa, dane adresowe i NIP Twojej firmy.

d) Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

e) Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile wyrazisz na to stosowną zgodę.

 

3. Przetwarzanie danych zapisywanych w plikach cookies może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu lub samodzielnej konfiguracji uprawnień do zapisu plików cookies Strony.

 

§4. Odbiorcy danych osobowych

 

1. Odbiorcą Twoich danych osobowych są:

a) podmioty świadczące dla nas usługi prawne i księgowe

b) dostawców systemów płatności,

c) podmioty dostarczające oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie (np. Google Analytics);

d) dostawcy usług hostingowych oraz niezbędnych rozwiązań informatycznych, mający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w przypadku zwrócenia się do nas z prawnym żądaniem uzyskania danych osobowych.

2. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § 4 pkt c) Polityki Prywatności.

 

§5. Termin przechowywania danych.

 

1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 3. W innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

§6. Prawa użytkowników.

 

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych oraz

b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo wniesienia sprzeciwu,

e) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

§7. Pliki cookies.

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

3. Cechy plików cookies:

a) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

b) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

c) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

d) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

§8. Postanowienia końcowe.

 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.